TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Potrzebujesz pieniędzy na wakacje?
Skorzystaj z promocyjnej wyprzedaży kredytu odnawialnego.

 •  

  obniżamy oprocentowanie do 8,99%...lub jeszcze bardziej aż na 3 miesiące (RRSO: 9,74%)

 •  

  oprocentowanie maleje wraz ze wzrostem kwoty kredytu

 •  

  0% prowizji za udzielenie kredytu

 •  

  pieniądze zawsze dostępne na Twoim koncie na codzienne i niezaplanowane wydatki

 •  

  wygoda – z przyznanego kredytu korzystasz jak chcesz – wypłacasz z bankomatu, płacisz kartą debetową wydaną do rachunku, wykonujesz przelew

 •  

  każda wpłata na konto odnawia limit

Po upływie w.w. okresu kredyt będzie oprocentowany zgodnie z umową kredytu odnawialnego.

Oprocentowanie i wybrane opłaty dla kredytu odnawialnego w promocji

Kredyt odnawialny Oprocentowanie, opłaty i prowizje

Oprocentowanie nominalne w skali roku przez okres pierwszych 3 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu

 

9,99% - dla kredytów na kwotę do 8000 zł

8,99% - dla kredytów na kwotę od 8000,01 zł do 20 000 zł

7,99% - dla kredytów na kwotę od 20 000,01 zł do 150 000 zł

Po upływie w.w. okresu kredyt będzie oprocentowany zgodnie z zapisami umowy.

Prowizja za udzielenie kredytu

 

0% 

Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt odnawialny1 75,00 zł

1  W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana

Jak korzystać z kredytu odnawialnego?

RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania
Koszty kredytu:

Reprezentatywny przykład dla Kredytu odnawialnego udzielonego w ramach Promocji „Kredyt odnawialny – więcej za mniej, bez prowizji za udzielenie”: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu (RRSO) wynosi 9,74 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 558,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11 588,04 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 9,74% w skali roku (na które składa się oprocentowanie 8,99% z okresu 3 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego i 9,99% z okresu 9 miesięcy od dnia zakończenia 3-miesięcznego okresu od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego), całkowity koszt kredytu 1 030,04 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu 0% - 0 zł, odsetki 1 030,04 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 12.07.2016r. na reprezentatywnym przykładzie.

Nota prawna w promocji :

Promocja „Kredyt odnawialny – więcej za mniej, bez prowizji za udzielenie” obowiązuje od 03.08.2016 r. do 03.10.2016 r. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy złożą w okresie trwania Promocji wniosek o kredyt odnawialny. Uczestnikiem Promocji nie może być Klient, który w dniu składania wniosku o kredyt odnawialny: posiada już kredyt odnawialny lub posiadał i wypowiedział umowę kredytu odnawialnego w mBanku w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o kredyt odnawialny. Uczestnik Promocji, któremu na skutek wniosku spełniającego wszystkie warunki określone Regulaminem przyznano kredyt odnawialny, może skorzystać z promocyjnego oprocentowania nominalnego zmiennego na 3 miesiące, zgodnie z tabelą zamieszczoną w Regulaminie Promocji (oprocentowanie 9,99% dla kredytów na kwotę od 500 zł do 8000 zł, oprocentowanie 8,99% dla kredytów na kwotę od 8000,01 zł od 20 000 zł i oprocentowanie 7,99% dla kredytów na kwotę od 20 000,01 zł do 150 000 zł) oraz prowizją 0% za udzielenie kredytu odnawialnego. Po upływie 3 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego, kredyt będzie oprocentowany zgodnie z zapisami umowy kredytu odnawialnego. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Przyznanie kredytu odnawialnego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem odnawialnym są określone w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Warunkach udzielania odnawialnego kredytu konsumpcyjnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Regulaminie udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Regulaminie Promocji „Kredyt odnawialny – więcej za mniej, bez prowizji za udzielenie” w mBanku dostępnych na: www.mbank.pl/ko

Nota - kredyt przez internet:

Umowa o kredyt odnawialny może zostać zawarta w formie elektronicznej z Klientem mBanku S.A., do którego została skierowana informacja o wstępnie wyliczonej zdolności kredytowej w ramach Oferty Specjalnej na warunkach określonych w tej informacji lub Klientem, do którego mBank S.A. nie skierował informacji o możliwości skorzystania z tzw. Oferty Specjalniej, a który posiada pozytywną historię kredytową tj. należycie wykonywał zobowiązania wynikające z umów kredytów, pożyczek lub innych, na mocy których banki oraz inne instytucje finansowe udostępniły lub zobowiązały się do udostępnienia mu środków pieniężnych, potwierdzoną informacjami pochodzącymi z baz danych administrowanych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. Maksymalna kwota kredytu odnawialnego udzielona na podstawie umowy zawartej w formie elektronicznej przez dotychczasowych Klientów mBanku S.A. bez możliwości skorzystania z Oferty Specjalnej wynosi maksymalnie 50 tys. brutto PLN. Zawarcie umowy o kredyt odnawialny i jego udzielenie uzależnione jest od pozytywnej decyzji kredytowej mBanku S.A. oraz od udokumentowania przez wnioskodawcę, do którego Bank nie skierował informacji o wstępnie wyliczonej zdolności w ramach Oferty Specjalnej, uzyskiwanego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło/ zlecenia, kontraktu zawodowego zaświadczeniem o zarobkach lub pełną historią operacji pobraną z rachunku Klienta za okres ostatnich pełnych 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, potwierdzającą wpływ wynagrodzenia na dany rachunek, a wygenerowaną bezpośrednio z serwisu internetowego banku prowadzącego rachunek wnioskodawcy i przesłaną w formie skanu (plik typu PDF) załączonego do odpowiedzi na maila z decyzją kredytową.