TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Dostęp do gotówki na okrągło z promocyjnym kredytem odnawialnym

 •  

  0% prowizji za udzielenie kredytu (RRSO: 9,17%)

 •  

  0% oprocentowania przez 30 dni

 •  

  dodatkowy limit, który odnawia się każdym wpływem środków na Twoje konto

 •  

  zabezpieczenie na każde wydatki

 •  

  odsetki tylko od wykorzystanej kwoty kredytu

Oprocentowanie po upływie w.w. okresu będzie zgodne z zapisami umowy kredytu odnawialnego.

Oprocentowanie i wybrane opłaty dla kredytu odnawialnego

Kredyt odnawialny Oprocentowanie, opłaty i prowizje

Oprocentowanie nominalne w skali roku 

 

0% - przez pierwsze 30 dni

9,99% - po upływie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego

Promocyjna prowizja za udzielenie kredytu

 

0% - z ubezpieczeniem spłaty kredytu

50% prowizji - bez ubezpieczenia spłaty kredytu, czyli:
- 1,5% od całkowitej kwoty kredytu, min. 34,50 zł2
- 1,3% od całkowitej kwoty kredytu, min. 34,50 zł3

Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt odnawialny1 75,00 zł
Ubezpieczenie spłaty kredytu 0,5% miesięcznie od średniego salda zadłużenia, min. 0,98 zł

1  W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana

2  eKonto m, eKonto, eKonto z taryfą standard, eKonto z taryfą plus, eKonto z darmowymi bankomatami, eKonto mobilne plus,  eKonto dla młodych, eKonto mobilne, mKonto Multi

3  mKonto Aquarius, mKonto Aquarius Intensive

 

 

Jak korzystać z kredytu odnawialnego?

RRSO to rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Koszty kredytu:

Reprezentatywny przykład dla Kredytu odnawialnego udzielonego w ramach Promocji „Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie”:Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 9,17 %, całkowita kwota kredytu 10 520,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11 486,22 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 9,17% w skali roku (na które składa się oprocentowanie nominalne stałe 0% z okresu 30 dni od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego i oprocentowanie nominalne zmienne 9,99% z okresu 335 dni od dnia zakończenia 30-dniowego okresu od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego), całkowity koszt kredytu 966,22 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu 0% - 0 zł, odsetki 966,22 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 20.12.2016r. na reprezentatywnym przykładzie.

Nota prawna:

Promocja „Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie” obowiązuje od 12.01.2017 r. do 31.03.2017 r. włącznie. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy złożą, w okresie trwania Promocji, wniosek o kredyt odnawialny zgodnie z „Warunkami udzielania kredytu odnawialnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” . Uczestnikiem Promocji nie może być Klient, który w dniu składania wniosku o kredyt odnawialny posiada już kredyt odnawialny w mBanku w jakimkolwiek z rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o kredyt odnawialny posiadał kredyt odnawialny w mBanku oraz w okresie tych 12 miesięcy wypowiedział umowę kredytu odnawialnego. Uczestnicy Promocji, którzy spełnią łącznie warunki wskazane w Regulaminie Promocji oraz warunki przyznawania kredytów odnawialnych, uzyskają prawo do otrzymania kredytu odnawialnego w mBanku S.A. z : oprocentowaniem stałym nominalnym 0% w skali roku przez 30 dni od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego (po upływie 30 dni od dnia uruchomienia, kredyt będzie oprocentowany zgodnie z zapisami umowy kredytu odnawialnego) oraz prowizją 0% za udzielenie kredytu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Przyznanie kredytu odnawialnego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem odnawialnym są określone w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Warunkach udzielania odnawialnego kredytu konsumpcyjnego dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Regulaminie udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Regulaminie Promocji „Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie” dostępnych na: www.mbank.pl/ko