TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Weź promocyjny kredyt gotówkowy na prostych zasadach:

 •  

  w promocji: im wyższa kwota kredytu, tym niższe oprocentowanie

 •  

  umowa napisana zrozumiałym językiem

 •  

  0 zł za wydłużenie okresu kredytowania

 •  

  0 zł za zmianę dnia płatności raty

 •  

  pieniądze na dowolny cel

 •  

  teraz w promocji dobrowolne ubezpieczenie spłaty kredytu

Oprocentowanie i wybrane opłaty

  

Oprocentowanie (nominalne w skali roku)

 od 6,79% do 8,99%

Prowizja za udzielenie kredytu

od 7,99% do 13,99 % całkowitej kwoty kredytu

Opłata za udzielenie karencji

0 zł

Opłata za sporządzenie aneksu do umowy o kredyt

0 zł

Koszty restrukturyzacji umowy

0 zł

Opłata za zmianę parametrów kredytu

0 zł

Opłata za zmianę warunków umowy niewymagającej sporządzenia aneksu

0 zł

 

Koszty kredytu:

Reprezentatywny przykład dla kredytu gotówkowego udzielonego w ramach Promocji „Większy kredyt – lepsza cena II”: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 15,56%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 19 018,89 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 7,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu 4 018,89 zł (w tym: prowizja 1 648,50 zł – 10,99%, odsetki 2 370,39 zł ), 40 miesięcznych rat równych w wysokości po 475,47 zł, ostatnia rata: 475,56 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 28.11.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Nota prawna kredyt gotówkowy:

Promocja kredytu gotówkowego „Większy kredyt – lepsza cena II” obowiązuje od 01.12.2016 r. do 03.01.2017 r. Uczestnikiem może być osoba, która w trakcie trwania Promocji złoży wniosek o kredyt gotówkowy na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą. Jeżeli Uczestnikowi Promocji na skutek wniosku spełniającego wszystkie warunki określone Regulaminem został przyznany kredyt gotówkowy, skorzysta on z obniżonego oprocentowania nominalnego oraz prowizji za udzielenie kredytu zgodnie z tabelą zamieszczoną w Regulaminie Promocji.

Maksymalna kwota kredytu gotówkowego udzielona na podstawie umowy zawartej w formie elektronicznej przez dotychczasowych klientów mBanku bez możliwości skorzystania z Oferty specjalnej wynosi maksymalnie 50 000 zł brutto. Udzielenie kredytu gotówkowego osobie nie będącej klientem mBanku S.A. lub będącej klientem mBanku, do którego nie została skierowana informacja o wstępnie wyliczonej zdolności kredytowej w ramach Oferty specjalnej uzależnione jest od udokumentowania uzyskiwanego wynagrodzenia zaświadczeniem o zarobkach (z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło/ zlecenia, kontraktu zawodowego) lub pełną historią operacji pobraną z rachunku klienta za okres ostatnich pełnych 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, potwierdzającą wpływ wynagrodzenia na dany rachunek. Może ona zostać wygenerowana bezpośrednio z serwisu internetowego banku prowadzącego rachunek wnioskodawcy i przesłana w formie skanu (plik typu PDF) załączonego do odpowiedzi na maila ze wstępną decyzją kredytową.

Oferta specjalna to indywidualna propozycja kredytowa przygotowana na podstawie dotychczasowej współpracy klienta z mBankiem – skierowana do klientów, których zdolność kredytowa zbadana przez bank umożliwia przyznanie wnioskowanego limitu kredytowego. Limit ten może ulec zmianie, ponieważ jego wysokość jest aktualizowana na bieżąco. Jeśli klient pozostaje w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej, kredyt powyżej 50 000 zł brutto (wraz z kredytowanymi kosztami) wymaga zgody współmałżonka, którą podpisze w placówce.

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt w mBanku lub zmienić warunki jego spłaty. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem gotówkowym znajdziesz w: Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Warunkach udzielania kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Regulaminie Promocji „Większy kredyt – lepsza cena II” dostępnych na: www.mbank.pl/kg

Nota prawna – ubezpieczenie spłaty kredytu:

Promocja „Lekka i wygodna rata- edycja jesienna” ubezpieczenia spłaty kredytu dla kredytobiorców mBanku „Pakiet Premium” obowiązuje od 13.10.2016 r. do 18.01.2017 r. Z Promocji może skorzystać osoba, która w okresie jej trwania złoży wniosek o kredyt gotówkowy na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą lub wniosku o kredyt na spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w innych bankach niezwiązanych z działalnością gospodarczą wraz z Ubezpieczeniem spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku „Pakietu Premium”. Uczestnik Promocji otrzyma obniżoną opłatę z tytułu Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku „Pakiet Premium” w wysokości opisanej w Regulaminie Promocji. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Promocji „Lekka i wygodna rata” dostępnym nahttps://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-kredytow/ubezpieczenie-splaty-kredytu-gotowkowego/